Aplicació vals/cupons 

INSTRUCCIONS GESTIÓ AJUT DELS VALS GENERALITAT

1. APLICAR EL/S CODI/S CUPÓ FACILITAT PER L’AFA, AMPA O CENTRE ESCOLAR
Aquest codi tindrà el format: XXVAL1, XXVAL2

Aquests codis s’han d’introduir al següent camp:

2. INTRODUIR EL/S CODI/S FACILITATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(Els vals han d’estar activats)
Aquests codis tindrà el format: 649773-50-1-PwHWKv

Aquests codis s’han d’introduir al següent camp:

*Si la comanda supera els 50€ amb l’ús d’un val o els 100€ amb l’ús dels dos vals, la persona beneficiaria haurà d’abonar la diferencia. 

*Si la comanda  no supera els 50€ amb l’ús d’un val o els 100€ amb l’ús dels dos vals no s’abonarà la diferencia. El sobrant no es podrà utilitza amb un altre moment.

Main Menu